Programes d’activitats

PREMIS TFG

 

Amb la finalitat d'estimular l’activitat docent i investigadora sobre temes relacionats amb la comarca de la Vall d’Albaida, la Fundació Universitària “Campus d'Ontinyent” convoca la tercera edició d’ajudes per a realitzar els Treballs de Fi de Grau (TFG) de les titulacions de grau que existeixen al Campus d’Ontinyent de la Universitat de València.

BASES DEL CONCURS

Premi d’investigació de la Fundació Universitat “Campus d’ontinyent”
EN BALARMA

Obertura de Curs. Setmana de Benvinguda
L’Obertura del Curs té per objecte celebrar cada any l’inici del curs al Campus d’Ontinyent, mitjançant un acte solemne presidit pel Rector Magnífic de la Universitat de Valencia que inclou una conferència sobre tema d’actualitat a càrrec d’una persona de prestigiosa trajectòria professional.

A través de la Setmana de Benvinguda, la Fundació pretén impulsar activitats de caràcter social y cultural que apropen i faciliten el contacte dels nous alumnes entre ells i amb la resta del Campus.

Universitat de Tardor


A través d’este programa, Fuva participa i/o desenrotlla activitats per als estudiants del Campus d’Ontinyent, que consten de setmana d’oci, en coordinació o col·laboració amb l’Associació d’estudiants i la Universitat de València, i activitats puntuals de caràcter cultural com conta-contes, monòleg, tallers, teatre, exposicions, debats, etc.

L’objectiu és proporcionar una oferta d’oci que dinamitze el Campus i la ciutat d’Ontinyent com a centre universitari.


ACTIVITATS 2021

Unisocietat


La Fundació col·labora amb la Universitat de València en la implantació, manteniment i expansió d’un programa de formació dirigit a estudiants majors de 35 anys que tenen interès per seguir formant-se mitjançant cursos de qualitat impartits per professors de la pròpia Universitat.

L’objectiu és motivar la matriculació i oferir activitats complementàries a les pròpies de la docència.


UNISOCIETAT AL CAMPUS 

CICLE DE CONFERENCIES