BASES 4 a EDICIÓ D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE FI
DE GRAU (TFG) “FUNDACIÓ CAMPUS D’ONTINYENT”

  1a. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRI

  El tema de tots els TFGs que reben aquesta ajuda, haurà d’estar relacionat amb la comarca de
  la Vall d’Albaida. Els participants hauran de respondre de l'autoria, l'originalitat i el caràcter
  inèdit del treball presentat, assumint les responsabilitats que se'n deriven, si en I' elaboració es
  vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.

  En aquesta convocatòria s’ofereixen 12 ajudes distribuïdes de la manera següent:
  -Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Administració iDirecció d'Empreses.
  -Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Mestre/a en Educació Infantil.
  - Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
  - Tres ajudes per a realitzar el TFG del Grau en Infermeria. 

  2a. REQUISITS

  Podran optar al premi els i les estudiants matriculats al Campus d’Ontinyent de la Universitat de
  València, en la matèria de TFG en primera matrícula.

  3a. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

  Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es dirigiran al President de la Fundació i es presentarà en la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València seguint el model d’instància que es podrà arreplegar a la Secretaria del Campus d’Ontinyent de la Universitat de València o també es podrà descarregar a les web de la Fundació  Universitària (www.fundaciocampusontinyent.es) o en la del Campus d’Ontinyent (www.uv.es/ontinyent). Les sol·licituds complimentades i signades es presentaran o bé presencialment a la Secretaria del
  Campus d’Ontinyent de la Universitat de València, o bé per correu electrònic a ontinyent@uv.es fins les 14 hores del divendres 30 de juny del 2023.

  Bases de les Ajudes

  Descarregar

  Instàncies de les Ajudes

  Descarregar